Ceník

Vůz pronajímáme po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz/ cestovní pas a řidičský průkaz). Kromě nájemce smí řídit vůz pouze osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči, které musí splňovat stejné podmínky jako nájemce.

Karavan poskytuje dostatečný komfort na cestách po celý rok. Proto je cena pronájmu stanovena celoročně. Od jara do zimy zaplatíte vždy stejnou částku.

Stejně jako v hotelu účtujeme za počet nocí, nikoliv za počet dní:

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Rezervační záloha 3.000 Kč splatná do 48 hodin po potvrzení rezervace na účet KB 123-3206940237/0100.

Bez této zálohy nelze udělat závaznou rezervaci.
Storno je možné, záloha vratná v plné výši max. 6 týdnů před začátkem pobytu.
Doplatek nájemného se platí nejpozději v den převzetí vozu.

Minimální doba zápůjčky 3 noci.

Při rezervaci karavanu je standardem požadovat také vratnou kauci ve výši 30.000 Kč. Tato kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění či poškození interiéru vozidla atd. a je nutné ji uhradit bezhotovostně před zapůjčením vozu na účet KB 123-3206940237/0100  nebo v hotovosti na místě.

POJIŠTĚNÍ:

Vozidlo je havarijně pojištěno, spoluúčast 10%. Pojištění nekryje krádež osobních věcí.

Vratnou kauci uhradíte nejpozději v den převzetí pobytu, bude vám vyúčtována bezprostředně po vrácení vozu a bezodkladně vrácena v hotovosti či na váš účet. Všechny platby možné převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři, platba kartou není možná. Případné škody, které nepůjdou uhradit z pojistného plnění budou řádně vyúčtovány z kauce po ukončení pojistné události. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozu. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit.

NÁJEZD KILOMETRŮ:

Pro jízdu karavanem není stanoven žádný denní limit. 

PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA:

Provozní doba dle dohody. Standardně se karavan předává od 17h prvního dne půjčení a vrací se do 12h posledního dne půjčení pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pokud bude karavan k dispozici, je možno ho vyzvednout i dříve.

Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá cca 60 – 120 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného vozu po pronájmu vozidla, je nutné počítat s nutnou časovou rezervou.

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě vám účtujeme servisní poplatek 1.500 Kč za vyprázdnění. Vůz prosíme předat uklizený. 

K zápůjčce vozu je účtován jednorázový servisní poplatek  1.200 Kč.

Adresa půjčovny: Hronětice 3, 289 21 Kostomlaty nad Labem. Po dobu zápůjčky karavanu zde zdarma parkujete váš vůz v naší kryté hale.

Už víte kdy?

Ověřte si zda je váš termín volný:

Nahrává se kalendář...
Powered by Booking Calendar
- Dostupné
 
- Rezervováno
 
- Čekající